Ostatné služby

GOLF CLUB CARPTIA rozširuje rady u nás čoraz populárnejšieho športu v podobe znormovaného 9 jamkového ihriska, veľkorysého cvičného odpaliska, dlhého 300m, cvičných greenov pre putting a chiping area, cvičný bunker pre nácvik hry z piesku.

Členovia klubu s členskou kartou majú oprávnenie hrať na väčšine svetových ihrísk.