10.03.2020 Nový zberač DR loptičiek

Na sezónu 2020 bol zakúpený nový zberač golfových loptičiek aj s novým pohonom. Objednané boli aj nové Driving Range lopty. Veríme, že tak skvalitníme služby počas celej sezóny.

foto: https://unsplash.com/photos/LcHxgR38x1U