Tradičné golfové turnaje, ročník 2019
10x Turnaj Eklektik
1x Finálne kolo Eklektik
1x Otvorené Majstrovstvá klubu 2019

Iné podujatia 2019
- Texas Scrable
- Deň Detí a golfu
- Národný deň golfu

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December