Členské poplatky na sezónu 2018

Tak ako sme sľúbili, výška členských poplatkov v našom klube na rok 2018 ostáva nezmenená. Aj tento rok si u nás možete predplatiť Základné členstvo za 250 € alebo Rozšírené členstvo za 320 € s neobmedzeným prístupom na naše ihrisko počas celého roka 2018. Poplatok vás prosíme uhradiť na účet: SK28 1100 0000 0026 2817 9498, ako variabilný symbol použite registračné číslo SKGA. O obdržaní úhrady vás budeme následne informovať.

Ďakujeme za vaše úhrady.

Späť