Tréneri

Kontaktná ohľadne otázok k tréningom, teambuildingom, kurzom zelených kariet a detských tréningov získate na:

treneri@golf-carpatia.sk alebo na telefońnom čísle +421 907 579 909


Na ihrisku využívame služby trénerov Best Swing Golf Academy (Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Ján Kehér), ktorí zabezpečia pravidelné tréningy, výučbu Zelených kariet, detské tréning. Viac info získate aj na www.bsga.sk


V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na hore uvedených konatktoch, Carpatia.